Beskyttelse af personlige data

Hos Kawasaki Motors Europe N.V. (KME) har vi til hensigt at give dig så meget kontrol som muligt over dine personlige oplysninger. Når du besøger vores hjemmesider, skal vi muligvis indsamle oplysninger fra dig, f.eks. Dit navn, din e-mail-adresse, din IP-adresse eller lokationsdata.
 
KME vil informere dig, inden vi indsamler personlige oplysninger fra dig på vores hjemmesider. Hvis du vælger at give os personlige oplysninger via vores hjemmesider, som vi måtte have brug for - for at give dig en service eller et produkt, som du har bestilt eller for eksempel at give dig et abonnement - vil vi lade dig vide, hvorfor vi indsamler sådanne oplysninger, og hvordan vi bruger disse.
 
KME-websteder kan indeholde links til andre hjemmesider. KME er ikke ansvarlig for fortrolighedserklæringerne eller indholdet af sådanne hjemmesider.
 
KME respekterer privatlivets fred for alle, der besøger vores hjemmeside. Læs venligst denne privatlivspolitik omhyggeligt, så du kan forstå, hvordan KME indsamler og anvender de personlige oplysninger, du giver os.
 
1. Hvad dækker denne privatlivspolitik?
Denne privatlivspolitik dækker brugen af dine personlige oplysninger, som indsamles gennem eller i forbindelse med KME's hjemmesider. De indsamlede personoplysninger kan være: navn, adresse, telefonnummer og e-mail.
 
KME er ikke ansvarlige for personlige oplysninger og praksis på andre websteder, selvom:

  1. Du har fået adgang til tredjepartswebstedet ved at bruge links fra vores hjemmeside; eller
  2. Du har linket til vores hjemmeside fra en tredjeparts hjemmeside.
 
KME anbefaler, at du kontrollerer notifikationerne for hvert websted, du besøger, og kontakt ejeren eller operatøren af et sådant websted, hvis du har spørgsmål.
 
2. Hvem er ansvarlig for de personlige oplysninger indsamlet på KMEs hjemmesider?
KME kontrollerer de personoplysninger, der er indsamlet på KME's hjemmesider. Derfor er KME ifølge reglerne i den generelle databeskyttelsesforordning ansvarlig for de data, du har angivet.
 
3. Hvordan vil dine personlige oplysninger blive brugt?
De personlige data, som KME kan indsamle på KMEs websteder, kan bruges til at opfylde vores forpligtelse som følge af indgåede kontrakter mellem dig og KME, herunder:
  • svar på forespørgsler eller anmodninger indsendt af dig
  • behandle ordrer eller ansøgninger indsendt af dig
  • administrere eller på anden måde udføre vores forpligtelser i forhold til enhver aftale, du har med os
  • foregribe og løse problemer med varer eller tjenesteydelser, der leveres til dig
 
Fra tid til anden, hvis du tidligere har samtykket, vil KME gerne bruge de oplysninger, du giver os, til at:
  1. markedsundersøgelse og sporing af salgsdata
  2. informere dig om vores produkter og tjenester, som kan omfatte at kontakte dig via telefon eller give dine personlige oplysninger til KME-agenturer og virksomheder, der kan være placeret uden for EØS (med forbehold af nedenstående begrænsninger i forbindelse med overførsel af personlige oplysninger uden for EØS) , så de kan sende dig oplysninger, som kan være af interesse for dig.
  3. skabe produkter eller tjenester, der kan opfylde dine behov, derfor kan KME spørge fra tid til anden, hvis du gerne vil deltage i et af vores undersøgelser.
 
Hvis du til enhver tid ønsker, at KME slutter brugen af dine oplysninger til nogen af eller alle ovennævnte formål, bedes du kontakte os ved at sende en email til privacy@kawasaki.eu.KME vil stoppe brugen af dine oplysninger til sådanne formål, så snart det er rimeligt muligt at gøre det.
 
4. Vil dine data blive overført til tredjepart?
Som en del af de produkter og tjenester, der tilbydes via vores hjemmesider, må de personlige oplysninger, du giver os, overføres til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØA"). Eksempelvis kan dette ske, hvis en af vores servere fra tid til anden er beliggende i et land uden for EØS eller en af vores tjenesteudbydere er beliggende i et land uden for EØS.
 
Da KME er datterselskab af en global organisation, kan Kawasaki Heavy Industries muligvis overføre dine data til vores hovedkontor eller andre datterselskaber, der er beliggende uden for EØS. Hvis KME har til hensigt at overføre dine oplysninger uden for EØS på denne måde, vil KME sikre, at dine personlige rettigheder fortsat er beskyttede og sikre, at der er tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. KME overfører kun dine personlige oplysninger uden for EØS, hvor KME har et gyldigt retsgrundlag for at gøre det, f.eks. Hvor KME har fået dit udtrykkelige samtykke, eller hvor overførslen er nødvendig for kontraktens opfyldelse.
 
Medmindre andet er angivet i denne privatlivspolitik, vil KME ikke videregive nogen personligt identificerbare oplysninger uden din tilladelse, undtagelsesvis er KME forpligtet til at gøre det (for eksempel hvis det er nødvendigt at overholde en lovmæssig forpligtelse eller med henblik på forebyggelse af bedrageri eller anden forbrydelse) eller hvis KME mener, at en sådan handling er nødvendig for at beskytte dine vitale interesser eller for enhver anden person.
 
5. Bruger KME cookies?
KME kan gemme nogle oplysninger (almindeligvis kendt som en "cookie") på din computer, når du kigger på vores hjemmesider. KME kan læse disse cookies til orientering, når du besøger vores hjemmesider. Den type information, som KME indsamler som følge af, at en cookie, der accepteres af dig, er specifik for din computer og indeholder IP-adressen, datoen og klokkeslæt, som computeren besøgte hjemmesiderne, hvilke dele af vores hjemmeside der blev set på, og om websiderne anmodet blev leveret med succes.
 
KME bruger cookieoplysningerne til at forbedre vores viden om brugen af vores hjemmeside og gøre det muligt for os at kunne konstatere, om hjemmesiden fungerer optimalt. Dette gør det muligt for KME at forbedre vores webtilbud til dig og give en fornøjelig og en innovativ online oplevelse.

Gå til cookie settings for at lære mere om de forskellige cookies og at administrere dine cookieindstillinger.
 
6. Hvilke rettigheder har du med hensyn til de personlige oplysninger, du har leveret til KME?
I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning har du adskillige rettigheder vedrørende brugen af dine personlige data, som KME respekterer og gør det yderste for at garantere, hvis du vil vide mere om dine rettigheder, bedes du tjekke dette link: https://www.eugdpr.org
 
7. Vil disse oplysninger om privatlivspolitik ændre sig?
Fra tid til anden kan KME ændre denne privatlivspolitik. Hvis KME foretager væsentlige ændringer, vil KME offentliggøre disse ændringer på denne side og give dig mulighed for at justere dine præferencer, hvis det er nødvendigt. Tjek venligst vores privatlivspolitik regelmæssigt.
 
8. Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål eller klager?
Spørgsmål, kommentarer, anmodninger, klager vedrørende denne privatlivspolitik eller brug af dine personlige oplysninger bedes henvendt til KME på Jacobus Spijkerdreef 1-3, 2132 PZ Hoofddorp, Holland eller mailet til Privacy@kawasaki.eu